top of page

VI LANSERER PINSJKLYPATidenes første Pinsjklype skal deles ut; dette er friluftslivets nye grønne pris.

Den gjeve klypa skal deles ut til en bransjeaktør eller person som har utmerket seg positivt i arbeidet for et mer inkluderende og klimavennlig friluftsliv. I Pinsj ønsker vi å løfte frem og hedre noen som har bidratt bra i dette arbeidet - samtidig som vi skal fortsette å klype de som må skjerpe seg ytterligere.


«Å pinsje» er et begrep som i klatring brukes for å klype eller gripe noe. Helt fra vi startet, har fokuset til Pinsj vært å gripe etter bærekraftige muligheter og tilrettelegge for et grønnere og mer inkluderende friluftsliv, gjennom utleie og bruktsalg. I tillegg jobber vi aktivt for å dytte sportsbransjen i en mer bærekraftig retning, og det er her «Pinsjklypa» kommer inn. «Pinsjklypa» skal deles ut på Eventyraften i januar 2024 og skal gis til en aktør som har grepet etter det viktige ansvaret for å redusere sitt eget fotavtrykk.


Kriteriene til prisen følger Pinsjevettreglene, som handler om at vi må ta vare på turutstyret vi allerede har, reparere, låne, leie og kjøpe brukt før vi kjøper nytt. I tillegg handler det om å inspirere og være et forbilde og ta gode valg ved å fokusere på miljø, holdbarhet og redusert avtrykk. Dette er et ansvar både vi som enkeltpersoner må ta, og som hele sports -og friluftsbransjen må være med på.Du kan nominere kandidater via denne linken. De nominerte kan være enkeltpersoner, grønne initiativ, bransjeaktører eller bedrifter. Blant dere som nominerer kandidater trekker vi to personer som får turboka «Gå Grønt» og på Eventyraften i januar deler vi ut tidens første Pinsjklype.


Hvem mener DU fortjener å vinne «Pinsjklypa»? De/den nominerte må ha etterlevd minst én (men gjerne flere) av Pinsjevettreglene.Pinsj skal i perioden fram til Eventyraften løfte frem flere av de nominerte.

Sannsynligvis er kandidatene verken perfekte eller fullkomne, men det at de aktivt jobber for et mer bærekraftig friluftsliv mener vi fortjener ros og anerkjennelse. 


PINSJEVETTREGLENE

1. Sjekk om du kan låne, leie eller kjøpt brukt før du kjøper nytt. Aktøren/personen må tilrettelegge for sirkularitet og gjenbruk i alle ledd der det lar seg gjøre.


2. Ikke la utstyret støve ned i boden. Selg det videre eller lei det ut.

Aktøren/personen må ta ansvar for overskuddsvarer og overskuddsmateriell, og aktivt jobbe for å begrense eget forbruk.


3. Ta vare på turutstyret ditt - gi masse omsorg, og reparer ved behov.

Aktøren/personen må ha fokus på reparasjon og vedlikehold av turutstyr. Er det en aktør som selger nye varer må det være fokus på lang holdbarhet.


4. Vær et forbilde. Inspirer og utfordre andre til å dele, velge brukt og reparere mer. Aktøren/personen må ha et aktivt ønske om å gå frem som et godt forbilde, og inspirere andre til å følge etter. De må tørre å være en sterk stemme for et mer bærekraftig friluftsliv.


5. Ta gode valg. Velg produsenter med fokus på miljø, holdbarhet og redusert avtrykk.

Aktøren/personen må være bevisst på hvem de samarbeider med, og gjøre det de kan for at mennesker og miljø blir ivaretatt i alle ledd. 


Comentarios


bottom of page