top of page

Nyttig om forsikringHer er det viktigste du trenger å vite når du kjøper forsikring til utstyret du leier ut på Pinsj. Fullstendig forsikringsavtale kan leses her.Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder for deg som leier ut utstyret ditt på Pinsj. Forsikring er valgfritt, men er ment som en sikkerhet når du leier ut. Da slipper du å bekymre deg for om noe skulle gå galt.Hva omfatter forsikringen?

Forsikringen gjelder for skader som inntreffer i Norden, og den gjelder under hele leieforholdet. Forsikringen gjelder for både utstyr og eventuelt tilbehør som hører med. Hvis det oppstår en skade på utstyret ditt kan du få erstattet den ved reparasjon, gjenanskaffelse eller kontanter. En erstatning vil dekke et beløp på inntil 30.000kr.Hvor lenge gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder i hele leieperioden som er avtalt mellom utleier og leietaker, gitt at forsikringsbeløpet er betalt. Den er gyldig i maksimalt 90 dager, og kan ikke fornyes.Slik fungerer det

Når du leier ut tingene dine på Pinsj, kan du velge selv om du vil forsikre det du leier ut eller ikke. Du får muligheten til å huke av for om du ønsker forsikring eller ikke for hver gang du lager en ny annonse. Velger du å leie ut med forsikring vil vi trekke 7% av leieinntektene som utgjør forsikringsavgift med vår forsikringspartner.Hva gjør jeg om en skade oppstår under leieforholdet?

Hvis en skade oppstår under leieforholdet må den meldes inn til Omocom så fort som mulig etter at du har fått kjennskap til den. Skaden skal alltid meldes direkte til Omocom, med kopi til Pinsj. Du fyller ut skadeskjema her. Ved spørsmål kan du kontakte Omocom på 08- 520 278 70 eller via e-post hello@omocom.insurance.Slik blir skaden behandlet

Når du har meldt skaden til Omocom, avgjør Omocom om skaden skal erstattes. Skaden kan erstattes ved reparasjon, gjenanskaffelse eller kontanterstatning.


Reparasjon

Skade på utstyret skal repareres så langt det lar seg gjøre. Omocom velger reparasjonsmetode, og du kan velge en reparatør du har tillit til. Du kan også reparere skaden på egenhånd og få erstatning for materialene og arbeidstiden du bruker. Om utstyret ikke kan repareres vil Omocom finne en annen løsning for erstatning; gjenanskaffelse eller kontanterstatning for verditapet.
Når er det forsikringen ikke gjelder?

Forsikringen gjelder ikke dersom du selv har fremkalt skaden eller forverret konsekvensen av skaden med vilje. Erstatningen kan settes ned dersom du brukte utstyret med viten om at dette ville innebære risiko for at en skade kunne inntreffe. Erstatningen kan også reduseres eller bortfalle helt hvis du skjuler informasjon eller ikke gir riktige opplysninger. Forsikringen dekker ikke skader som er et resultat av alderdom, dårlig vedlikehold, mugg, eller overfladiske riper som ikke påvirker funksjonen på utstyret. Det må tas forbehold om at utstyr får normal slitasje ved både bruk og utleie.Comments


bottom of page