top of page

Hva er sirkularitet?Hva er egentlig sirkularitet, og hvorfor er det viktig i sports -og friluftsbransjen?
Hva betyr sirkularitet?


Det legges stadig mer press på ressursene i verden, og noen av ressursene er i ferd med å brukes opp. Det er helt avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at vi begynner å bruke ressurser på en mer forsvarlig måte, og reduserer behovet for å stadig ta ut nye ressurser og produsere nytt.


Sirkularitet betyr å ta vare på og bruke produkter som allerede eksisterer så lenge som mulig. Det vil si å reparere, oppgradere, og bruke om igjen.


I et sirkulært samfunn må materialer gjenvinnes til råvarer som igjen kan brukes til å lage noe. De samme ressursene må brukes om og om og om igjen. Det snakkes mye om sirkularitet og sirkulær økonomi i forbindelse med miljø og miljøpolitikk. Skal vi ta bedre vare på den verden vi lever i, må vi også ta vare på ressursene vi bruker.Den sirkulære økonomiens mål er å utnytte alle ressurser best mulig. Minst mulig skal kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer.


Sirkulær økonomi er motparten til lineær økonomi som forbindes med masseproduksjon, billig arbeidskraft og dårlig kvalitet. Dette er produkter som har kort levetid og produksjonen fører til enorm sløsing av naturressurser. Produkter med lav kvalitet brukes i en kort periode før det må kastes og forbrukeren må kjøpe nytt.


Noen av områdene det jobbes spesielt mye med når det gjelder sirkularitet er emballasje, plast og tekstiler. Dette er også områder som er svært aktuelle i friluftslivet.


Hva betyr sirkularitet for sport og friluftsliv?


Det brukes enormt mye penger og ressurser på å produsere nytt turutstyr hvert år. Nordmenn bruker milliarder av kroner hvert eneste år på nytt turutstyr og mye av dette blir liggende gjemt i boden uten å bli brukt. Vi må vi bli flinkere til å gjenbruke og dele det turutstyret og de turklærne vi allerede har. Det meste av sport- og turutstyr er laget for å vare lenge, men det forutser at vi tar godt vare på det. Vi må alle gjøre vårt for å vedlikeholde og ta vare på det vi har, samtidig som produsenter må tilrettelegge for god informasjon om gjenbruk og reparasjon.


På sikt må mulighetene for å gjenbruke materialer bli enda bedre, slik at mindre ressurser havner i søpla og flest mulig ressurser kan få nytt liv i stedet.Pinsj er et initiativ som bidrar til økt sirkularitet. Her kan du leie, leie ut, selge og kjøpe bruk utstyr. I tillegg vil du finne informasjon om hvordan du kan gjenbruke og reparere. Vi har alle utstyr vi ikke bruker så ofte som andre kan ha glede av, og på den måten bidrar vi til at færre nye ting blir kjøpt nytt. I tillegg håper vi at økt fokus på utleie kan bidra til at kvalitet kommer i første rekke når du først kjøper nytt turutstyr. Oppfordringen er uansett å alltid tenke seg godt om før du kjøper nytt, og ta vare på det du har.
Vil du lære mer om sirkularitet?

Comments


bottom of page