top of page

MØT DE NOMINERTE TIL PINSJKLYPATidenes første Pinsjklype skal deles ut; dette er friluftslivets nye grønne pris.

Den gjeve klypa skal deles ut til en bransjeaktør eller person som har utmerket seg positivt i arbeidet for et mer inkluderende og klimavennlig friluftsliv. I Pinsj ønsker vi å løfte frem og hedre noen som har bidratt bra i dette arbeidet - samtidig som vi skal fortsette å klype de som må skjerpe seg ytterligere. Kriteriene for prisen følger Pinsjevettreglene som du kan lese om nederst i artikkelen. De nominerte må etterleve minst én men gjerne flere av reglene.


 

BUA


BUA er en ideell organisasjon som har mål om å utvikle utstyrsboder i alle landets

kommuner, og med det gjøre det enklere for alle å delta i lek, sport og friluftsliv.

«Utstyrsbiblioteket» som tilbys gjennom BUA skal gi alle mulighet til å låne utstyret for å

teste ut og ta del i aktiviteter uansett bakgrunn og inntekt. I løpet av fjoråret ble det

registrert over 500.000 utstyrsenheter utlånt gjennom de 200 BUA medlemmene i BUA-

netttverket.


Det store forbruket knyttet til sport- og friluftsliv har et stort miljøavtrykk, men utstyrspress og spesialisering gjør det også ekskluderende. Derfor trengs aktører som jobber for å gjøre det rimeligere og mindre utstyrskrevende – så enda flere kan ta del i fantastiske opplevelser uten at det får en stor kostnad, verken for egen økonomi eller miljøet.Foto: Julia Weklar 

RECOUTURE


Recouture redesigner tildligere elskede plagg til noe helt nytt og unikt. Hilde Hoff Nordskar kombinerer moderne jakker, anorakker og skjorter med tradisjonelle norske Åkler. Alle materialene er kjøpt eller donert brukt. Gamle gardiner, tepper og duker får nytt liv. Recouture vil vekke gamle norske tradisjoner til live ved å resirkulere produkter som har en historie. «Vi må endre måten vi forbruker på og se verdien i det vi allerede har. Den beste følelsen er å eie et produkt som virkelig betyr noe for deg, har en historie, og du vet at du vil ha glede av det i mange år framover»Foto: Julia Weklar


 

NORTHERN PLAYGROUND


«Det finnes ikke bærekraftig klesproduksjon» har den norske klesprodusenten Northern

Playground vært ærlige nok til å kommunisere og hvert år sender gründer Jo Egil Tobiassen brev til Finansdepartementet og ber om at bedriftens hans pålegges en miljøskatt. Sånne aktører trenger sport- og friluftsbransjen flere av!

Northern Playground har blitt en klesprodusent som faktisk jobber for mindre forbruk, som involverer kundene i utviklingsprosessen for å unngå feilproduksjon og svinn, som har en designfilosofi basert på tidløse produkter og som bygger opp det de håper skal være verdens råeste reparasjon- og vedlikeholdsprogram.Foto: Julia Weklar


 

SØMHUSET


I april i år er det tretti år siden Else Holm hos Sømhuset i Bærum reparerte sin første

turjakke. Nå reparerer systua i Bærum omtrent 4000 sport- og friluftsplagg i året – og hvis man regner med at et nytt friluftsprodukt har et klimaavtrykk på omtrent 25 kg co2, så reduserer reparasjonene hos Sømhuset alene friluftslivets fotavtrykk med 100 tonn co2 hvert eneste år. Sømhuset er det eneste autoriserte Gore Tex-servicesenteret i Norge, og har reparert klær, telt og sekker for så godt som alle norske sportsbutikker og utstyrsprodusenter. Vi må ta bedre vare på utstyret vi har bruke det vi har lenger. For å få til det, trenger vi flinke reparatører og da er aktører som Sømhuset helt nødvendig!Foto: Sømhuset


 

BARENTS OUTDOOR


På Melhus, litt sør for Trondheim, holder Barents Outdoor til. Høy kvalitet og fokus på reparasjon er en sentral del av forretningsmodellen – reparasjonsavdelingen

ble etablert før det første Barents-teltet var ute for salg. Gründer Nora Helliksen jobber for å bygge opp et reparasjonsmiljø i Norge som skal gjøre det lettere å få reparert eget friluftstyrstyr, og gir pant til kunder som leverer inn gamle telt, og videreselger de brukte teltene – og brukt annet friluftstutstyr - gjennom en egen «Ut igjen»-ordning. I tillegg til å hjelpe privatpersoner samarbeider de også med andre merkevarer og bransjeaktører – fra Klättermusen til XXL. Barents viser at små aktører kan gå foran og få med store aktører på innovative samarbeid. I tillegg til å kvalitetssikre og sertifisere brukt utstyr, og har de utviklet sitt eget unike sporbarhet-system, som også gjør oss i stand til å gi god informasjon tilbake til de som designer nye produkter.Foto: Barents Outdoor 


PINSJEVETTREGLENE


1. Sjekk om du kan låne, leie eller kjøpt brukt før du kjøper nytt. Aktøren/personen må tilrettelegge for sirkularitet og gjenbruk i alle ledd der det lar seg gjøre.


2. Ikke la utstyret støve ned i boden. Selg det videre eller lei det ut.

Aktøren/personen må ta ansvar for overskuddsvarer og overskuddsmateriell, og aktivt jobbe for å begrense eget forbruk.


3. Ta vare på turutstyret ditt - gi masse omsorg, og reparer ved behov.

Aktøren/personen må ha fokus på reparasjon og vedlikehold av turutstyr. Er det en aktør som selger nye varer må det være fokus på lang holdbarhet.


4. Vær et forbilde. Inspirer og utfordre andre til å dele, velge brukt og reparere mer. Aktøren/personen må ha et aktivt ønske om å gå frem som et godt forbilde, og inspirere andre til å følge etter. De må tørre å være en sterk stemme for et mer bærekraftig friluftsliv.


5. Ta gode valg. Velg produsenter med fokus på miljø, holdbarhet og redusert avtrykk.

Aktøren/personen må være bevisst på hvem de samarbeider med, og gjøre det de kan for at mennesker og miljø blir ivaretatt i alle ledd.
 
Comments


bottom of page