top of page

Hva betyr bærekraft?


Bærekraft har fått et stadig større fokus på de aller fleste områder. Turutstyret vi bruker, maten vi spiser, transportmidlene vi benytter oss av og klærne vi kjøper skal være bærekraftige. Her på Pinsj snakker vi også mye om bærekraft i frilufts -og sportsbransjen. Men hva betyr egentlig bærekraft, og hva er et bærekraftig friluftsliv? Vi har sett nærmere på hva som ligger bak ordet.


Hva er bærekraft?


FN-sambandet har definert bærekraftig utvikling som følger:


En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraft handler om at alle skal kunne få dekt sine grunnleggende behov og ha tilgang på det de trenger uten at det går på bekostning av ressurser for fremtidige generasjoner. Det betyr at de rikeste landene må forbruke mindre og goder må fordeles på en bedre måte. Det må bli slutt på overforbruk og utnyttelse av sårbare naturområder.


Diskusjonen om bærekraft tar gjerne utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, som er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om FNs bærekraftsmål her: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal


Hva er et bærekraftig friluftsliv?


Et bærekraftig friluftsliv handler om at man skal kunne ha glede av friluftslivet uten at man bruker opp naturen og ressursene for de kommende generasjonene.


Bærekraft handler om å forbruke uten å bruke opp. For oss turfolk handler det om at generasjonene etter oss skal få oppleve natur og mangfold på samme måte som vi kan i dag. Hvis vi skal få til dette, må vi jobbe sammen om å skape et friluftsliv som flest mulig kan ha glede av uten at det går ut over dyr og natur. Vi må ferdes sporløst i naturen, reparere det vi kan og være bevisst på hva vi kjøper når vi først kjøper nytt. Det er mange måter å bidra på; det viktigste er at vi bruker kun det vi trenger og at vi bidrar etter evne.


HER kan du lese mer om tre enkle tiltalt til et mer bærekraftig friluftsliv vi alle kan bidra med.
Comments


bottom of page