top of page

3 enkle tiltak for et bærekraftig friluftsliv


Å etterlate naturen like fin som før bør være et mål for alle turfolk. Når vi bruker og har glede av naturen har vi også et ansvar for å ta vare på den. Heldigvis finnes det flere enkle tiltak som kan utgjøre en stor forskjell. Her kommer tre enkle grep for et litt mer bærekraftig friluftsliv.
1. Alltid ha med en pose til eget søppel - og andres

Dessverre finnes det bruskorker, snus og sjokoladepapir nesten uansett hvor du går. Det finnes menneskeskapt søppel i den næreste nærmark og på de fjerneste fjell. Vi som mennesker er eksperter på å etterlate spor. Spor som gjerne representerer kos for oss men har store konsekvenser for dyr og natur. Rester fra bål, rastepauser, og dobesøk hører ikke hjemme i naturen, og er ikke spesielt hyggelig for nestemann. La oss sammen bli enda flinkere til å ferdes sporløst - om du er nybegynner i friluftslivet eller en erfaren traver!


Et av de viktigste tiltakene for sporløs ferdsel er å ta med alt søppel hjem. Det gjelder både matrester, emballasje og papir. Ha en søppelpose lett tilgjengelig, og ta med deg både ditt eget søppel og det du måtte finne på veien tilbake til sivilisasjonen. Oppfordringen er å ta med søppelet helt hjem heller enn å kaste det ved første og beste offentlige søppelbøtte. Disse blir ofte fulle og søppelet spres med vinden eller nysgjerrige fugler. Klarte du å bære det inn, klarer du å bære det ut.
2. Kjøp brukt eller lei når du kan og reparer det du allerede har


Du kan ikke sy sier du? Det er vanskelig å tro på. Du trenger kun nål og tråd, og kanskje en venn og et par tips til å begynne med. Målet er ikke at det skal bli perfekt - målet er å få tingene til å vare lengst mulig. Se hvor lenge du kan ta vare på utstyret ditt før du må bytte det ut. Vi er heldigvis på tur, ikke på den røde løperen, og litt synlig sømmer her og der er bare sjarmerende!


Er du på jakt etter nytt utstyr er det verdt å se om du kan låne, leie eller få tak i det brukt. Spør en nabo eller en venn om de har et telt du kan låne. Lei en kano før du kjøper din egen. Alle trenger ikke eie alt. Spør deg selv hvor ofte du faktisk kommer til å bruke utstyret du tenker å kjøpe. Hvor ofte er du egentlig ute på trugetur? Med tiden finner du garantert det du trenger her inne på Pinsj, om du ønsker å kjøpe brukt eller leie.


3. Sett deg inn i naturens egne kjøreregler

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å verne om den fine naturen vår er å lære om den. Allemannsretten ligger til grunn for at vi kan ferdes nesten hvor vi vil, men det kan allikevel finnes særegne regler i bestemt områder. Eksempelvis finnes det vernede områder hvor du ikke kan sette opp telt. Helt egne regler gjelder for nasjonalparker med sårbart dyreliv som villrein. Noen steder er det åpent for el-sykkel, andre steder er det ikke. Noen steder er det ikke tillatt å brenne greiner som ligger å bakken på grunn av sjeldne insekter og sopp. Vi har et stort mangold av planter og dyr og slik skal det fortsette å være!


Sett deg derfor inn i hva som gjelder i det området du planlegger å legge neste tur. Spre ordet - slik at vi sammen kan vi garantere at vi etterlater naturen like fin som før.God og sporløs tur!

Comments


bottom of page