top of page

Acerca de

Grønn skog

BLI MEDEIER I PINSJ 

Informasjon oppdatert des 2022 

Vil du være med og gjøre fritiden din mer bærekraftig?
Og samtidig utfordre bransjen til å satse mer på grønne tjenester og produkter?

REGISTRÈR DIN INTERESSE OG VI HOLDER DEG ORIENTERT

 

PINSJ er en digital plattform for grønne valg. I kjernen ligger funksjonalitet hvor både privatpersoner og bransjeaktører enkelt kan drive utleie eller bruktsalg av sport- og friluftsutstyr.

 

PINSJ vil utfordre både bransje og forbrukere, samt støtte og legge til rette for grønne og ansvarlige valg ved å samle avtrykksreduserende tjenester på ett sted.

 

PINSJ er det naturlige utgangspunktet for deg som vil tjene ekstra penger på utleie og bruktsalg, og deg som vil ha rimeligere tilgang til utstyr og lavere terskel for å komme seg i aktivitet.

 

Samtidig så har Pinsj som mål å bli en foretrukken bærekraftspartner til ulike kategorier bedrifter og organisasjoner i sport og friluftsliv, med å tilby både utleie og bruktsalg, samt andre tjenester. 

KEY BULLETS

 • Pinsj ble lansert for åpent marked mars 2022 og har per i dag 1700 brukere med ca 1450 annonser. 

 • Antall brukere og annonser stiger jevnt for hver måned, uten at vi har trykket på noen store knapper.

 • God vekst i sosiale media (instagram 6800) og nyhetsbrev (6000) 

 • I skrivende stund etableres flere pilotsamarbeid med bransjeaktører

 • Pinsj har en økonomisk «runway» på ca 18 måneder per des 2022. 

 • Nevneverdige inntekter er ikke forventet før 2024

 • Solid kjerne av ambassadører

 • Hovedfokus utvikling fremover er B2C-konto, pilotsamarbeid og vekst på bruktkjøp. 

 • Pinsj har per i dag 308 eiere. Nye eiere i 2022 er bla Cecilie Skog, Thomas Alsgaard, Børge Ousland, Ivar Tollefsen m.fler

 • Vårt første investeringsselskap kommer nå inn på eiersiden

 • Pinsj regnes fremdeles som et eksperiment med høy risiko som investeringsobjekt. 

 • Mål er å ha 5000 brukere og 500 eiere i løpet av 2023. 

PROBLEMET

 

Fritidsaktivitetene våre medfører en rekke miljømessige utfordringer, og Pinsj har tatt spesielt utgangspunkt i følgende problemstillinger:

medeier1.png

*Denne påstanden er ikke statistisk påvist - det er en hypotese vi har benyttet for å måle markedsrespons det siste året.

 

Vi må alle erkjenne at en altfor stor andel av utstyr for sport og friluftsliv ligger ubrukt det meste av tiden. 55 % eier tur- og friluftsutstyr de ikke bruker, hevder nylig undersøkelse av Ipsos.

 

Produsert utstyr har en begrenset livssyklus før det fases ut og mister relevans, og innen den tid bør produktet benyttes maksimalt. Mange nordmenn har «boden full», og altfor mange kvier seg for å selge eller låne ut, «i tilfelle jeg får bruk for det igjen!». (Om du ikke har brukt utstyret på to år, er det stor sannsynlighet for at du ikke bruker det igjen). Pinsj har etablert tjenester for å gjøre det enklere å dele mer, og du kan selv velge om du vil selge eller leie ut.

 

Utstyr koster. Kvalitet koster enda mer. Enkelte aktiviteter som topptur, telttur og vinterturer innebærer raskt utstyrspakker for titusener av kroner. Det er en signifikant økonomisk barriere i å utforske og prøve nye aktiviteter i fritiden vår. Pinsj ønsker å gi alle tilgang til mer utstyr fra bransje og privatpersoner, og dermed bidra til å senke terskelen til å prøve nye fritidsaktiviteter.

 

Merkevarer og butikker har også et behov for å få returnerte varer ut eller tilbake i omløp. Dette er et bredt og varierende spekter av utstyr – demoutstyr, reparasjonsvarer, utstyr med små feil eller skader eller utgåtte modeller. Typiske «outlet»-varer selges gjerne i egne kanaler, mens annet gjerne blir liggende på lager i altfor lang tid, og etterhvert gitt vekk. Pinsj vil utfordre bransjen til å «redde» alle produkter med å finne riktig eier på Pinsj.

 

I dag etablerer enkelte merkevarer og forhandlere enten bruktsalg eller utleie i egen regi, og det er kjempepositivt. Mange vil nok bli skuffet over responsen. Nye tjenester krever markedsføring og synliggjøring for å bygge opp etterspørsel. Vi tror at mange vil gi opp på grunn av lavt volum og manglende inntjening. Både nettbutikk og google-søk vil dra deg i retning av å kjøpe nytt, og betjening i butikk vil fremholde både salg og mersalg som sin fremste lønnsomhetsstrategi.

 

Sett fra forbrukerståsted blir de nye, grønne tjenestene en stor jungel. Mange små aktører, spredt på alskens fysiske steder. Noe leies ut der, annet selges brukt der, og både pris og utvalg er tungvint å sammenligne.

"Dette er et utrolig spennende og ambisiøst prosjekt, i et nær uprøvd marked. Både bransje og forbrukere ønsker bedre løsninger til hvordan friluftsutstyr kan brukes oftere, fremfor å ligge ubenyttet i en bod. Pinsj er et svar til alle forbrukere som er klare for å gå fra ord til handling når det gjelder forbruksmønster. Det er noe vi alle vil nyte godt av!"

 

- Stian Molvær Larsen, Leder for forretningsutvikling Fjellsport Group.

LØSNING - ETT SØK FOR ALLE GRØNNE ALTERNATIVER

 

Heldigvis går vi inn i en tid med økt fokus på bærekraft, gjenbruk og reparasjon. Vi ønsker i stadig større grad å foreta mer bærekraftig ansvarlige valg på fritiden vår. Vi bruker stadig mer delingstjenester. Vi leier hus, hytte, bil, bobil mer enn noengang. Pinsj skal bidra til å dele mer av fritidsutstyret vårt på samme måte. 71 % av oss oppgir at de gjerne vil kjøpe mer brukt tur- og friluftsutstyr, 63 % ønsker å låne og 55% ønsker å leie mer.

 

Men allikevel, etablerte adferdsmønstre som «Jeg behøver – jeg kjøper» er altfor godt innprentet i de fleste av oss. Vi handler nytt hele tiden. Bruktsalg er godt etablert, mens utleie har en lang vei å gå.

 

Alternative tjenester må derfor både samles og forbedres for å bli et preferert valg i stedet for nykjøp.

 

Pinsj ønsker å etablere fremtidens «felles bod» ved å åpne for at både bransje- og privatpersoner kan samle sine utleie- og bruktsalg-tjenester på ett sted.

 

Vi mener dette vil bidra til å løfte nivået på bruktsalg og utleie og dytte trender i riktig retning. Vi mener også at det ikke er innlysende hvorvidt behovet ditt er å kjøpe brukt eller leie, og disse alternativene bør vurderes opp mot hverandre – både fra tilbyder- og kundesiden.

 

I en overført situasjon, tenk deg at du er vegetarianer og må gå rundt og lete etter de riktige produktene blant en masse uaktuelle varer. Pinsj er som friluftsverdenens vegetarianerhylle i matbutikken.

 

Pinsj skal gjøre det enklere, rimeligere og mer naturlig for alle å foreta grønne valg.

 

Kilde: https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2021/12/2100461401_Catibuss_Uke47_Norsk_Friluftsliv_tabeller.pdf

medeier2.jpeg

DER DU ER – DIT DU SKAL

 

Det mest praktiske, bærekraftige og ofte mest kostnadsbesparende, er å ha tilgang til utstyr i nærheten av eget bosted eller dit du skal dra på tur eller utføre aktiviteten.

 

Forhåpentligvis vil fremtiden ha et rikt utvalg av butikker som leier ut eller selger brukt, og enda flere utlånssentraler for barn og unge. Men det vil alltid være kortere til min og din utstyrsbod. Pinsj sin misjon er å oppfordre og legge til rette for at du og jeg skal alle skal dele mer av hverandre!

 

Med mange brukere vil det bli stadig kortere til den boden eller garasjen som har det du ønsker. Undersøkelser viser at så mye som 7 % av avtrykksmengden ved et nykjøp er å reise fra og til butikken.

 

«Jammen vi har jo Facebook Marketplace og Finn?» Pinsj heier selvfølgelig på alle brukt- og utleieaktører, og alle bidrar til mindre avtrykk. Hurra. Men vi bør være mer bevisst på at de fleste av disse gratis-tjenestene benytter din brukerdata til målrettet reklame for å få deg til å ...ja, du gjettet riktig – å kjøpe nye ting.

 

Pinsj ønsker å samle alle grønne tjenester - utleie, utlån, bruktkjøp og gibort på ett sted - innenfor sport og friluftsliv. Slik at du kan ha tilgang til utstyr nær deg, eller dit du skal.

medeier3.png

Kilde:

-https://www.statsforvalteren.no/contentassets/39f4cebe95d4437a84368975975fa43f/regional-strategi-for-reiseliv-og-opplevelser---horingsutkast.pdf

-https://podcasts.apple.com/no/podcast/fjong-gründer-sigrun-syverud-om-historien-bak-produkt/id1150062749?i=1000531660162

 

 

HISTORIEN

 

Pinsj' initiativtaker Aleksander Gamme er kjent som en svært allsidig ekspedisjonsfarer, og har i 20 år ledet og gjennomført et bredt spekter av spektakulære prosjekter og kreative ekspedisjoner over hele kloden. Han er bla kjent fra TV-serier som «Drømmeturen», «Oppdrag Nansen» og «Ekspedisjon Dronning Maud Land».

 

I hele sin karriere har han jobbet med sterke norske merkevarer som Åsnes, Alfa, Fjellsport, Devold, Helsport og Rottefella, både som ambassadør, produkttester og rådgiver. Han har således også vært en storforbruker av utstyr, og utvilsomt etterlatt seg unødvendig høyt klimaavtrykk.

 

Pinsj er slettes ingen ny ide. Merkevarer og forhandlere har i løpet av de siste årene økt bærekraftsfokuset betraktelig. Da ideen ble luftet med aktører for 4-5 år siden, var talen klar – «Vi lever av å selge nye ting!». Alt annet var uinteressant. Kun nisjeaktører som frontet bærekraftstankegangen.

 

Heldigvis har omveltningen vært stor og rask. I dag er ikke bærekraft et valg, det er en selvfølge. Allikevel stanset forespørsler om å bidra til å bygge Pinsj opp på styrerommene. Interesse og positivet an mass, men lite vilje i å allokere kapital i retning mindre avtrykk. Investeringer må gi sikker avkastning, ikke høy risiko i retning av reparasjon, brukthandel og sirkularitet, som til og med andre aktører kan benytte. Og det er i grunn forståelig nok. Eiere vil ikke senke omsetning og lønnsomhet. Bransjen lever fremdeles av å selge nytt.

 

Svaret ble etter hvert tydelig – å etablere plattformen selv. Strategien ble derfor at at plattformen skal være eid av brukerne selv. Fordelen er at vi har full kontroll, og ikke risikerer å innlemmes som en nyttig brikke i et større kommersielt univers. Vi kan være kompromissløse på å ha fokus mot å slåss mot forbrukshysteriet, og ikke bli en annen aktørs grønnvasking. Uten noen merkevarer eller store kjeder på eiersiden unngår vi også konkurransepolitikk i form av «..dette vil vi ikke bruke, fordi vår konkurrent har investert i tjenesten». Pinsj skal være åpen for alle, både privatpersoner, foreninger, organisasjoner og kommersielle aktører.

 

Etter et halvt års utvikling, begynte kontoen å bli farlig tom. Men nå hadde toget satt seg i bevegelse, og en håndfull ressurssterke profiler i bransjen gikk inn som hjørnesteinsinvestorer (se teamet).  I neste finansieringsrunde kom mer enn 300 eiere inn på eiersiden, heriblant kjente navn som Cecilie Skog, Thomas Alsgaard, Børge Ousland, Ivar Tollefsen, Astrid Uhrenholt Jacobsen osv. Det er et mål å ha alle som vil med som medeiere av Pinsj. Dette sørger for eierskapsfølelse og gode ambassadører. 

 

«Vi er alle en del av problemet, så hvorfor ikke være endel av løsningen også?»

 

- Aleksander Gamme

 

TJENESTEN

medeier4.png

En utleieprosess er en komplisert brukerreise. Utleier setter egen pris på utstyret som skal leies ut, og tjenesten regner automatisk sluttsum etter valgt bookingperiode. I motsetning til å kjøpe, har du to punkter for kontakt – henting og tilbakelevering. I tillegg er ikke garasjen eller hjemmet ditt som en butikk, med faste åpningstider og alltid tilgjengelig. Derfor må en forespørsel på leie av utstyret bekreftes før leietaker betaler og avtalen er opprettet. Telefonnummer og adresse til utleier blir formidlet etter opprettet avtale, og partene kan avtale ytterligere forhold gjennom en meldingstjeneste.

 

Utleie krever høy tillit mellom partene. Utleier må vite at dette er en ansvarlig person som vil gjøre sitt beste for å ta vare på utstyret, og leietaker er helt nødt til være sikker på at det ikke mangler en teltstang. Følgende tjenester skal bidra til å øke tilliten mellom partene:

 

- Profilbilde med tekst «Om meg selv»

- Bank-ID verifisering

- Kanselleringsvilkår

- Integrert forsikring av utstyret

- Gjensidig evaluering

 

Vi mener alle ovenstående punkter er viktige og har valgt å integrere dem allerede til lansering. Både utleier og leietaker vil bli evaluert av motpart etter avsluttet leieforhold, og score og omtale vil bli synlig på deres profil. Fremover ønsker vi også at selve produktet blir evaluert, slik at både service og innfridde forventninger vil stå i fokus.

 

Pinsj benytter foreløpig Stripe betalingsløsning med de mest vanlige bank- og kredittkort. Dessverre støtter ikke Vipps betalingsmodeller med kanselleringsvilkår og splitt av transaksjonene.

 

Bruktsalg er enkelt i sin gjenkjennbare form. Kontakt opprettes med melding og partene avtaler pris og henting via meldinger, som vi kjenner igjen fra Finn.no

 

I Pinsj er det også etablert en redaksjonell hub med inspirasjonsinnhold og bærekraftsartikler hvor vi gir gode tips, både til bruk av tjenestene og om brukerne.

 

NESTE UTVIKLINGSFASER

 

Pinsj er per desember 2022 midt i fase 2, med videreutvikling av utleiefunksjoner og utvikling av B2C-konto for utleie. Fremdriften på dette er omlag 3 måneder forsinket pga skifte av utviklerteam. Det var en tidkrevende operasjon, men gir oss helt andre forutsetninger for videre utvikling av plattformen. Minimumsløsning av B2C-kontoer planlegges å åpnes i februar 2023. 

 

Fase 2 består også av pilotsamarbeid hvor vi gir privatbrukere mulighet til å selge brukt utstyr i utvalgte butikker etter en godkjenning av produkt og annonse. Pinsj har per desember 2022 en skriftlig avtale med Chillout Travel & Outdoors butikker for å teste dette, i tillegg til profesjonell utleie.  

 

Vi er også godt i gang med å utvikle søk, filtrering og kategorier, og deretter tilpasse plattformen med funksjonalitet som vil gjøre Pinsj langt mer unik og tilpasset plattform enn i dag. 

 

Prioritet og rekkefølge på ulik funksjonalitet og faser vil være under kontinuerlig vurdering.  I hovedsak handler utviklingen om å fortsette å bryte ned barrierer og legge til rette for sikker fordelingsøkonomi i sport og friluftsliv, både for privat og bedriftsmarkedet. Du som medeier vil være med å påvirke hvilke veivalg og prioriteringer vi skal gjøre i utviklingen videre med diskusjon i vår lukkete facebookgruppe. 

 

Vi ønsker også å fortsette vårt fokus på redaksjonelt innhold - å styrke kunnskap på reparasjon, løfte frem bransjens fokus på det grønne og bevisstgjøre oss på hvilket avtrykk fritiden vår medfører. Dette er et viktig fundament for engasjement, inspirasjon, bevisstgjøring og kunnskap.

 

 

GO TO MARKET

 

Vi mener timingen er perfekt for å gå ut i markedet med en plattform som Pinsj. Et stadig økende fokus og bevissthet på bærekraft og nødvendig endring er godt forankret også i sport- og friluftsbransjen. 

Vi har allerede erfart at Pinsj er blitt en "snakkis" i spesielt yngre miljøer. Utleieforhold har blitt delt på sosiale media av brukerne. 

 

Etter et års kommunikasjon ut i markedet har vi erfart at De viktigste markedskanalene for Pinsj mener vi vil være:

 

• Våre egne sosiale media konto, spesielt Instagram ( ca 6800 følgere per des 2022) 

• Nyhetsbrev med utsendelse ca 1 per måned ( ca 7000 mottakere per des 2022) 

• Egne ambassadører som jevnt og trutt heier på Pinsj

• Redaksjonell omtale.

• Profiler som velger å legge ut sitt utstyr til utleie eller salg, og deler det med sine følgere.

• Flyers på strategiske steder samt samarbeidspartnere og bedriftskunder. 

• Samarbeid med organisasjoner som DNT, Fjelltid, POW osv

• Foredrag av Aleksander Gamme

• Deltakelse på bærekraftsmesser, konferanser, debatter, podcaster osv

 

Pinsj ønsker i liten grad å kjøpe plassert informasjon av in/utfluensere på sosiale media. For å ha en tydelig og troverdig stemme, foretrekker vi å jobbe mot folks naturlige engasjement til å løfte frem grønne tjenester i egne kanaler.

Vi har testet printannonser og digitale kampanjer i aktuelle tidskrifter som Fjell og Vidde, Friluftsliv osv, men vil hele tiden vurdere kostnad opp mot effekt, og vil alltid se oss om etter mer originale måter å kommunisere Pinsj ut i markedet på. 

IMG_5985.jpg
IMG_5984.jpg

HVA SKAL VI BRUKE PENGENE TIL?

 

1. Utvikling av ny funksjonalitet, fase 3-4

2. Markedsføring og salg - B2C utleie og bruktsalg. 

 

Å utvikle digitale plattformer fra bunnen krever ressurser. Etter et år med utvikling har vi etablert og kvalitetssikret et av flere kjernefunksjonaliteter, privat utleie. Per des 2022 har vi ca 18 måneders "runway" - og vi ønsker å holde gode marginer på likviditet for å være på tryggere grunn med større forutsetninger for langsiktig fokus. Vi vet at Pinsj vil kreve flere år før både kjennskap øker, kritisk masse oppnås og inntekter vil komme.  

 

Det vil tilstrebes å holde høyt ressursfokus på utvikling, og holde administrative kostnader nede. Pinsj består i dag et team på 8 personer som jobber daglig med Pinsj, men hvor alle er på engasjementskontrakter. 

 

Målet vårt i neste emisjoner er derfor å innlemme nye eiere, samt opprettholde en hensiktsmessig kapitalbase, samt styrke egenkapitalen.

 

Avslutningsvis vil vi presisere at Pinsj er fremdeles i en tidlig startfase. Det er utviklingsfasene fremover som vil tilpasse tjenesten spesielt til vår målgruppe, sport og friluftsliv, og gjøre det enklere å finne akkurat det utstyret som passer deg og dine behov. 

 

Vi ser også frem til å hekte på mer samarbeid og bedriftskunder, og fortsette å bygge Pinsj stein på stein, både på privat- og bedriftsmarkedet. 

 

HVORFOR INVESTERE I PINSJ?

 

Ved å investere i Pinsj, så investerer du først og fremst i ENDRING – i mindre avtrykk og mer bærekraft. Vi ønsker alle å fortsette å ha aktive liv, men vi må tilrettelegge for mer deling og gjenbruk i fritiden vår. Tiden er overmoden for en bedre digital infrastruktur ved å samle utstyrsdeling og bruktkjøp på ett sted. 

 

Pinsj er et motsvar på bransjens egne unnskyldninger, og skal både eies og videreutvikles med flest mulig brukere som eiere. Vi senker terskelen for å oppleve mer ved å legge til rette for å dele mer av utstyret vårt.

 

Ved å investere i Pinsj, så investerer du i et grønnere friluftsliv. Som medeier vil du være aktivt med og dytte på nødvendige trender. Forhåpentligvis gjør du en god økonomisk investering også. Men i denne tidlige fasen ønsker vi at du investerer mer med hjertet enn med Excel-arket. 

 

Vi lover altså ikke gull og grønne skoger (kanskje litt grønnere skoger...) ved å investere i Pinsj. Samtidig vet vi at en delingsplattform vokser i verdi med antall brukere og potensialet for inntjening, ikke nødvendigvis inntjeningen selv. Slike sosiale markedsplattformer har typisk lav eller ingen inntjening de første årene.

 

Som medeier i Pinsj, så håper vi at du vil ha et ekstra engasjement for å bruke og bygge opp en markedsplattform med grønne tjenester. Og nettopp dette engasjementet tror vi betyr enormt. At du er med som bruker og medeier, er et viktig element for å lykkes. 

Vi har per des 2022 1700 brukere, og dette vokser hver måned med ca 100-150 brukere. Det er totalt ca 1400 annonser, hvorav de aller fleste er utleie. Privat utleie er nytt og ukjent for de fleste, og vil behøve lang tid på å etablere seg blant oss. Etter ordinær plan, så vil vi i 2023 ha stor fokus på å vokse videre med bruktsalg. Vi har som mål å ha 5000 brukere og 500 eiere  løpet av 2023. 

Med Pinsj inntreden i markedet vil vi ha uavbrutt fokus på vekst i antall brukere og annonser, samt balanse mellom tilbud og etterspørsel hos de ulike kategoriene. Det er brukerne som gir verdiskapning og grunnlag for videre finansering. 

 

Som medeier får du tilgang til en lukket facebookgruppe hvor du får innsikt og påvirkningskraft på hvilke utviklingsprosjekter som prioriteres og implementeres. Vi ønsker alle eiere velkommen. 

 

Som medeier regner vi det naturlig at du også ønsker å benytte Pinsj. Ved å rydde i garasje, bod og skap så vil du frigjøre og aktivere død kapital og gi deg selv mer orden og oversikt. Ivrige utleiere kan ha titalls utleieforhold i året, som genererer en hyggelig ekstrainntekt. Ved å ha inntjening på egen eid utstyr, kan du forsvare å velge høyere kvalitet når du behøver nytt, og det sparer miljøet.

 

Husk at plass også er kostbart, så det er ingen grunn til å beholde utstyr du sjelden bruker.

 Vil vil også presisere at Pinsj vil være et "eksperiment" i lang tid og at vi på mange måter tar høy risiko ved å utvikle tjenester som må modnes i markedet. Å investere i aksjer vil alltid innebære en risiko for tap, og det er viktig for oss at alle medeiere er klar over dette. 

 

"Sport- og friluftsbransjen har lange tradisjoner for samarbeid om bærekraftstiltak i produksjonen vår, men det er foreløpig lite samarbeid om å forlenge levetiden til de produktene vi lager. Vi håper at Pinsj kan bli en katalysator for at bransjen sammen kan bidra til mer bærekraftig friluftsliv i Norge."

 

- Yngvill Ofstad, bærekraftsansvarlig Bergans Fritid AS

Annonse_Fjellogvidde_Nett3ee2.jpg

FORBRUK, TRENDER OG SIRKULARITET

 

Vi nordmenn er verdensmestre i mye rart. Også i forbruk. I 2020 nådde sportsbransjen I Norge en ny milepæl – 20 milliarder kroner i omsetning. Det selges for eksempel omlag 100 000 nye alpinski - hvert år. Høy kjøpekraft og aktiv fritid er slett ikke noe galt, men vår innstilling om «alle skal eie alt» er et voksende problem og bakteppe for denne forbruksveksten.

 

Vi må dele mer, gjenbruke mer og reparere mer. Pinsj skal bidra på alle disse områdene.

 

Men langvarig bruk er dårlig butikk med dagens lineære forretningsmodell. Butikker og merkevarer i dag, baserer seg på å selge flest mulig varer, gjerne på kampanjepris eller til lavpris. Konsekvensen er at vi opplever at det er billigere og enklere å kjøpe nytt enn å reparere.

 

Dagens «normale» forretningsmodell medfører også store menger lavkvalitets–kampanjevarer som tåler færre bruksdøgn. Store mengder utstyr som ikke kan resirkuleres, skrotes hvert år. Resirkulering er både svært energikrevende og ikke minst komplekst innen sport – friluftslivsprodukter som består av mange ulike råvarekomponenter.

 

Vi står heldigvis overfor et stort skifte i forbrukeratferd. 8 av 10 nordmenn ønsker å leve mer miljøvennlig, ifølge en undersøkelse gjort av Opinion. 80 % oppgir at de av og til kjøper brukt, 94 % mener gjenbruk er viktig, men hele 32 % sier de foretrekker å kjøpe nytt i en undersøkelse av Respons Analyse.

 

- Gjenbruk er en av de sterkeste forbrukertrendene vi ser, og det preger folks syn på produkter, sier professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole i en kommentar til undersøkelsen.

 

Circular Norway anslår at den norske økonomien kun er 2,4 % sirkulær, noe som understreker at nye sirkulære forretningsmodeller er høyst nødvendig for å redusere material- og ressursforbruket.

 

For sport- og friluftsutstyr er deling, lang levetid og reparasjon noe vi alle kan bidra med. Det er som kjent enklere å slutte å lage søppel, enn å skape verdier av søppel.

 

Pinsj vil bidra til at produsert utstyr blir benyttet mer, av flere. Ved å inspirere og legge til rette for mer deling av hverandres utstyr, vil vi kunne være mer aktive – men eie mindre. Pinsj har også konkrete planer for å bidra å til økt reparasjon i sport- og friluftsmarkedet, samt utfordre bransjen til å designe og produsere utstyr som tåler langvarig bruk.

 

Kilder:

https://sportsbransjen.no/no/nyhetsarkiv/lite-gjenbruk-for-sportsutstyr

https://sportsbransjen.no/nyhetsarkiv/sportsbransjen-er-vekstvinner-under-pandemien

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/nordmenn-vil-leve-mer-baerekraftig-men-har-lite-kunnskap-om-baerekraftsmalene?publisherId=17847443&releaseId=17894862

https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2021/12/2100461401_Catibuss_Uke47_Norsk_Friluftsliv_tabeller.pdf

https://www.circularnorway.no/gap-report-norway

TEAMET

 

Ekspedisjonsprofilen Aleksander Gamme er primus motor, og har samlet et team med hjørnesteinsinvestorer og profiler for å skape endring. Teamet avbildet under kom inn fra starten av, mens i crowdfundingen vår 2022  kom også navn som Cecilie Skog, Thomas Alsgård, Børge Ousland, Ivar Tollefsen og Astrid Uhrenholt Jacobsen inn på eiersiden. En rekke ledere i norske merkevarer ble også medeiere. 

Felles for oss alle er at vi ser det som en nødvendighet å ta ansvar for å legge til rette for å endre forbruksmønsteret vårt.  

Det er per des 2022 syv personer som jobber daglig med Pinsj - 1 primus motor,  1 UX/produktsjef, 2 kommunikasjon og innhold, 3 utviklere. 

Vi er i skrivende stund i ferd med å sette opp et eksternt styre, og har planer om å ha dette på plass innen 1.feb. Advisorteamet vil roteres, men brukes aktivt for å gjøre strategiske vurderinger og avstemminger på utviklingsprioritering. 

 

På utviklingsfronten har Pinsj har benyttet Liflig by Capra AS til utvikling i første fase. Denne avtalen ble etterhvert altfor kostbar målt opp mot fremdrift. Bruddet ble smertefullt og vi er fremdeles i en juridisk tvist rundt sluttoppgjøret. En redegjørelse for denne tvisten blir tilgjengelig om kort tid, hvis ikke tvisten løser seg. 

 

Pinsj har i løpet av våren 2022 engasjert Tiqri AS til videre utvikling av Pinsj. Her har vi 3 utviklere til en tredjedel av prisen av Liflig by Capra, og det er sålangt et strålende samarbeid. 

Team pinsj.png

FORRETNINGSMODELL

medeier8.png

Forretningsmodellen er alltid et viktig tema. Men når hovedfokus er å skape endring, så er en stø vekst av brukere prioritet nr 1.

Vi har bevisst lagt oss på en lav cut-modell av leietransaksjonene, da vi har fokus på å stimulere både tilbydere og kunder til aktivitet. Pinsj ønsker å ha lavt inntjeningsfokus på tidlig tidspunkt, for å legge mest mulig til rette for høy brukervekst og flittig aktivitet.

Det planlegges ikke å ha nevneverdige inntekter før i 2024, og det er atskillige investeringer i utvikling på veien dit. 

 

Pinsj har atskillige andre potensielle inntektskilder i fremtiden, og disse kan implementeres på ulike nivåer og tetthet av antall brukere. Vi vil vurdere ulike abonnementsmuligheter, inntekter på ekstra synlighet av annonser, grønne annonsemuligheter og blant annet salg av brukte produkter etter reparasjon.

 

STYRKER OG SVAKHETER

medeier9.png

Vi har fra første spadetak vært tydelig på at Pinsj er et eksperiment. Men det er et nødvendig eksperiment. Som med alle tidligfase-selskaper med utvikling av nye tjenester, så vil det være krevende og risikabelt på veien for å lykkes. Som forbrukere er vi godt vant med å kjøpe, men langt mindre bevandret i å leie. Vi er ettertrykkelig klar over at vi skal dytte på en seig masse av forbrukeratferd, og er forberedt på at det vil ta tid.

 

Markedsplasser med både bransje og privatpersoner som både tilbydere og kunder, er krevende å bygge. Vi har troen på at vi oppnår engasjementet som kreves med å samle oss, naturglade mennesker som både eiere og brukere i et felles eierskap.

 

Utstyrskategorier som toppturski, pulk, kano, telt, skredutstyr osv er allerede populære leieprodukter, men i andre kategorier vil markedet modnes og tilbydere vente på forespørsler.

 

Pinsj er tuftet på ønsket om at forbruker i større grad ØNSKER å velge grønt og bærekraftig. I dag er det et virvar av kanaler, tjenester og merkinger – som drukner i kommersiell kommunikasjon om tilbud og nye produkter.

 

Vi er et lite, men engasjert team. Uten nært forestående ansettelser har vi lave administrative kostnader, men kan allikevel ha god fart og fremdrift. Det er uansett sårbart å være i startgropen.

 

Å etablere en markedsplass for både utleie, utlån, bruktsalg og gibort på samme sted, ser vi definitivt som en styrke, men gir større kompleksitet i utviklingen. Ingen hyllevareplattformer er godt nok tilpasset for våre behov, og derfor har vi valgt å bygge alt fra bunn. Dette er naturlig nok ressurskrevende på alle måter.

 

Blant de store styrkene er å ha en tydelig målgruppe. Det er enklere å kommunisere til turglade og aktive mennesker, enn å løfte frem tjenesten til absolutt alle. Vi opplever også at naturglade mennesker har et stort moment innen bærekraft, deling og gjenbruk - som i stadig større grad opptar spesielt yngre målgrupper.

 

 

 

RISIKO

 

Enhver investering i aksjer er beheftet med betydelig risiko. Dersom noen av risikofaktorene, inkludert de inntatt nedenfor skulle materialisere seg, vil det kunne ha en negativ innvirkning på selskapet, herunder dets nåværende og fremtidige virksomhet, resultat, likviditet og finansielle stilling forøvrig. Dette innebærer at verdien av aksjene kan reduseres, slik at investorer kan risikere å tape hele eller deler av investeringen. En investor bør ikke investere i aksjer dersom vedkommende ikke har råd til å tape hele investeringen. Risikofaktorene som er presentert under og i prospektet må anses å være særlig viktige, men gir ikke en uttømmende beskrivelse av det totale risikobildet.

 

Finansiell risiko

Vi er tydelige på at Pinsj er et eksperiment med høy risiko rent finansielt, og det er generelt utfordrende å lykkes i å skape suksessrike markedsplattformer. Vi mener allikevel vi er i en god posisjon til å lykkes. Selskapet er avhengig av ekstern kapital for å utvikle seg. Med både en vellykket cornerstones-emisjon høst 2021, crowdfunding 2022 og vår første profesjonelle investorgruppe ombord, mener vi dette bekrefter investeringsvilje i markedet, og ønsket om å skape endring er stort.

 

Budsjett og likviditet

Budsjetter må ansees å være veiledende og justeringer vil skje fortløpende. Inntektsprognoser er usikre på et så tidlig tidspunkt. Det er atskillig usikkerhet rundt volumvekst og dekningsbidrag på utleietjenester og bruktsalg av friluftsutstyr, men bærekraftstrendene er tydelige.

 

Hovedfokus vil være å bygge Pinsj over lang tid, og ikke snuble i likviditet underveis. Initiativtaker og hjørnesteinsinvestorer er generelt positive til å bidra med ytterligere kapital i fremtidige emisjoner.

 

Marked/konkurranse

Vi ser på konkurranse i markedet som positivt. Alle tjenester som legger til rette for gjenbruk og utleie vil styrke trenden og endre forbrukervaner i nødvendig retning. Vi anser det som et stort positivt fortegn å være i forkant av trend i vårt segment på dette området, selv om usikkerheten er større. Det er ingen andre direkte konkurrerende virksomheter i vårt segment.

 

Selskapsspesifikke risiko

Selskapet drives i dag i hovedsak av initiativtaker, noe som kan være sårbart. Selskapet har som plan å bygge opp en større organisasjon internt på sikt, og første skritt er å få på på plass et engasjert styre. 

 

Slike utviklingsprosjekter innebærer generelt risiko relatert til kostnadsoverskridelser og utsettelser. Av denne grunn signerte Pinsj en fastsum utviklingsavtale lansering Pinsj er i dag en fullt fungerende plattform, og ekstern kapitaltilførsel vil bidra til raskere utvikling og muligheter for å styrke organisasjonen.

 

Det er stor politisk velvilje til å legge til rette for gjenbruk, reparasjon og utleie. Vi forventer positive bidrag og drahjelp for våre tjenester i fremtiden som redusert merverdiavgift og forbedrete skattebetingelser på personlig utleie.

 

Generelt om kjøp av aksjer

Enhver investering i aksjer er beheftet med betydelig risiko. Dersom noen av risikofaktorene, inkludert de inntatt ovenfor skulle materialisere seg, vil det kunne ha en negativ innvirkning på selskapet, herunder dets nåværende og fremtidige virksomhet, resultat, likviditet og finansielle stilling forøvrig. Dette innebærer at verdien av aksjene kan reduseres, slik at investorer kan risikere å tape hele eller deler av investeringen. En investor bør ikke investere i aksjer dersom vedkommende ikke har råd til å tape hele investeringen. Risikofaktorene som er presentert under og i prospektet må anses å være særlig viktige, men gir ikke en uttømmende beskrivelse av det totale risikobildet.

"Om Pinsj ikke lykkes, skal alle være smertelig klar over at ingen har tapt mer penger på denne satsingen enn meg. Og det er slik jeg vil ha det."

 -  Aleksander Gamme

 

 

 

OPPSUMMERING

 

Vi ønsker deg velkommen som medeier av Pinsj. Sammen kan vi skape en helt nødvendig endring. Vi ønsker at du investerer mer med hjertet enn med Excel-arket, for det gjør vi. Lykkes vi på lang sikt, så er også den finansielle oppsiden solid. Vi håper vi har belyst usikkerhetene på en realistisk måte, men samtidig løftet frem mulighetene til å bli med oss på en spennende reise. Det er et mål for oss å få med flest mulig medeiere og skape et fellesskap rundt den videre utviklingen av Pinsj.

 

Ta gjerne kontakt på blimed@pinsj.no om du har spørsmål eller ønsker å bidra på annen måte.

 

God tur!

Takk for din interesse, du hører fra oss!

Sett deg på liste for å bli medeier!

Get in touch so we can start working together.

Takk for din interesse, du hører fra oss!

Om PINSJ

Les mer

Kontakt

Pinsj

Org.nr. 926847791

E-post: blimed@pinsj.no

Telefon: 95049730

PINSJ er en digital plattform for grønne valg – av og for naturglade mennesker.

Om nettstedet

Brukervilkår

Personvernerklæring

bottom of page